Vi bryr oss om dig!

GDPR Information

Oavsett om du är privatkund eller företag så grundar sig ditt val av oss i ett förtroende. Att värna om det förtroendet är för oss viktigt i allt vi gör, också på integritet- och dataskyddsområdet.

Frågor om integritet och dataskydd och hur vi som företag ska hantera informationen om dig som kund blir allt mer komplexa och viktiga i takt med att e-handeln växer och blivit vardag för många. I takt med den utvecklingen känner också allt fler ibland en oro, men framförallt en nyfikenhet, kring hur informationen om dem hanteras.

Vi tror starkt på att vara helt transparenta gentemot dig som kund och att alltid säga precis som det är kring hur personlig information om dig kommer hanteras, och hur vi resonerar när vi tar ställning i frågor om integritet- och dataskyddsfrågor. Det är också därför som vi har samlat information på den här sidan, för att du ska förstå våra beslut och känna dig trygg med hur vi hanterar frågorna.


Det är mycket info att ta in, men vi vill hålla det enkelt. Nedan har vi sammanställd de tre viktigaste punkterna:

  1. Det bygger på respekt
  2. Vi hanterar dig och alla uppgifter kring dig med stor respekt, sekretess och varsamhet och tänker ständigt riskmedvetet kring hur vi kan skydda din integritet i hur vi utformar våra tjänster och system.

  3. Dina uppgifter är säkra hos oss
  4. Vi lämnar enbart ut de uppgifter om dig som kund till berörda företag som behövs för att du ska kunna beställa, betala samt få din vara levererad hem till dig.

  5. Din rätt att få veta
  6. Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag på de uppgifter vi samlat om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter ändrade eller raderade om så önskat.


Din åsikt är värd guld för oss, som en resande kollega, nuvarande eller framtida användare av våra produkter, är dina ord vår största guide i hur vi ska utvecklas och ”steppa-up” vårt game. Därför uppmuntrar vi dig till att ta kontakt med oss, inte bara gällande GDPR, utan allt möjligt rörande oss som varumärke och dig som blivande, eller nuvarande kund.

Vi bryr oss!

Vill du läsa mer i detalj kring vår hantering av dina personuppgifter, lär mer under våra Köpvillkor